Home / คนเก่งสาธิตบางนา / กลุ่มพละศึกษามอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัล

กลุ่มพละศึกษามอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัล

โรงเรียนสาธิตบางนาได้มีพิธีมอบเหรียญรางวัล ถ้วยนักกีฬายอดเยี่ยมและเกียรติบัตรแด่นักกีฬาว่ายน้ำ
จากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ รายการ “swimfanclub” วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สระว่ายน้ำศูนย์กีฬา สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ซึ่งนักกีฬา STBN SWIMMING TEAM โรงเรียนสาธิตบางนา ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งสิ้น 14 คน 
โดยมีรายชื่อนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลและถ้วยคะแนนรวมประเภทบุคคล ดังต่อไปนี้

1. เด็กชาย วรากร นวมสุคนธ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง

2. เด็กชาย ธนวรรธน์ รักพงษ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
2 เหรียญทองแดง

3. เด็กชาย นิพพิชฌน์ เกียรติก่อสุข นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง

4. เด็กชาย ภัทรกร แสนสิงห์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
2 เหรียญเงิน

5. เด็กชาย ฐาปกรณ์ เมฆสนั่น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
1 เหรียญทองแดง

6. เด็กหญิง พิชญ์นาฏ ศรีภิรมย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
4 เหรียญทอง
ถ้วยคะแนนรวมสูงสุดประเภทบุคคล อันดับที่ 3 รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปีหญิง

7. เด็กหญิง ปิยาอร ธนูแสน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ถ้วยคะแนนรวมสูงสุดประเภทบุคคล อันดับที่ 10 รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปีหญิง

8. เด็กหญิง จิญญากันต์ เฟ่ย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
1 เหรียญทองแดง
ถ้วยคะแนนรวมสูงสุดประเภทบุคคล อันดับที่ 9 รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปีหญิง

9. เด็กหญิง ภิญญดา รุ่งแสงธัญเดช นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน
ถ้วยคะแนนรวมสูงสุดประเภทบุคคล อันดับที่ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปีหญิง

10.เด็กชาย บุญญากร สุตะรัตน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง

11. เด็กหญิง กัญญ์วรา รักพงษ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง

12.เด็กชาย นนทพรรษ จิตรังสรรค์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง
ถ้วยคะแนนรวมสูงสุดประเภทบุคคล อันดับที่ 8 รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย

13. เด็กหญิง ลีฟ คริสตรัล เลนมาเดียม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
3 เหรียญทองแดง

14.เด็กชาย ชัยวัฒน์ กาบกลาง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง