Home / คนเก่งสาธิตบางนา / กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมอบใบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมอบใบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน

โรงเรียนสาธิตบางนา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมมอบใบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้เข้าร่วมเป็นผู้นำในการทำกิจกรรมต่างๆ เนื่องในวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทยแห่งชาติ