Home / กิจกรรมของโรงเรียน / การประชุมครู และการประชุมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 2

การประชุมครู และการประชุมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 2

โรงเรียนสาธิตบางนา จัดการประชุมครู และการประชุมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 2 เรื่อง การเขียนแผนจัดการเรียนรู้ 5 step