Home / คนเก่งสาธิตบางนา / การแข่งขันว่ายน้ำ 84 PHANSA BANGBON SWIMMING CUP

การแข่งขันว่ายน้ำ 84 PHANSA BANGBON SWIMMING CUP

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตบางนา (นายภาคินัย สุนทรวิภาต) มอบใบเกียรติบัตร และเหรียญรางวัล ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน การแข่งขันว่ายน้ำ 84 PHANSA BANGBON SWIMMING CUP ณ สระว่ายน้ำ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน) แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร วันที่ 10-11 สิงหาคม 2562