Home / รอบรั้วโรงเรียน / การให้สัมภาษณ์แบบ exclusive กับผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์ Bangkok Post

การให้สัมภาษณ์แบบ exclusive กับผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์ Bangkok Post

ช่วงเย็นมีงานต่อกับการให้สัมภาษณ์แบบ exclusive กับผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์ Bangkok Post เพื่อลงในนิตยสาร Students weekly
หนังสือที่เคยอ่านมานานตั้งแต่สมัยยังเป็นนักเรียน

ดีใจและขอบคุณที่เห็นความสำคัญในการพัฒนานักเรียนสไตล์ สาธิตบางนา นะคะ