Home / คนเก่งสาธิตบางนา / กิจกรรมมอบรางวัลการเข้าร่วมงานประจำปีโรงเรียน

กิจกรรมมอบรางวัลการเข้าร่วมงานประจำปีโรงเรียน

โรงเรียนสาธิตบางนา ได้มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมงานประจำปีของโรงเรียน โดยการจับสลาก