Home / คนเก่งสาธิตบางนา / กิจกรรมมอบใบเกียรติ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

กิจกรรมมอบใบเกียรติ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

โรงเรียนสาธิตบางนา ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 8 – 15 พฤศจิกายน 2561