Home / กิจกรรมของโรงเรียน / กิจกรรมวันตรุษจีน

กิจกรรมวันตรุษจีน

โรงเรียนสาธิตบางนา ได้จัดกิจกรรมวันตรุษจีน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประเพณี วัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีน ร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีทำบุญตรุษจีน แลได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าสู่อาเซียนของประเทศไทย ซึ่งประเทศจีนเป็นส่วนหนึ่งของประเทศกลุ่มอาเซียน