Home / กิจกรรมของโรงเรียน / กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ภาพบรรยากาศกิจกรรมฐานการทดลองวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่ให้ทั้งความรู้และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ที่ร่วมกันจัดฐานกิจกรรมต่างๆให้กับน้องประถมและน้องอนุบาล ได้เล่นทดลอง สนุกไปกับการเรียนรู้