Home / กิจกรรมของโรงเรียน / กิจกรรมอบรบหัวข้อPRINCIPAL’S ACADEMY “7 อุปนิสัย

กิจกรรมอบรบหัวข้อPRINCIPAL’S ACADEMY “7 อุปนิสัย

โรงเรียนสาธิตบางนา ร่วมกับบริษัทPacRim Education จัดกิจกรรมอบรมหัวข้อPRINCIPAL’S
ACADEMY “7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง” ให้กับคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเอกชน ในจังหวัดสมุทรปราการ โดยได้รับเกียรติจากท่านศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มาเป็นประธานในพิธี โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ ในการจัดประชุม จากโรงเรียนสาธิตบางนาและ คณะผู้บริหารนำโดย คุณพันธ์นิวัติ ศรีไกรวิน รองผู้จัดการโรงเรียนฝ่ายบัญชีและการเงิน คุณปิ่นมุก เสนาดิสัย รองผู้จัดการโรงเรียนฝ่ายการตลาด คุณวัฒนี ศรีไกรวิน รองผู้จัดการโรงเรียนฝ่ายจัดซื้อ
และนายภาคินัย สุนทรวิภาต
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตบางนา ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมคณะผู้บริหาร คณะ วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรในครั้งนี้ เป็นหลักการการพัฒนาเสริมสร้างภาวะความเป็นผู้นำ ให้ผู้บริหารสามารถนำไปใช้ในโรงเรียน รวมถึงองค์กรต่างๆ เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนต่อไป
ขอขอบคุณท่านณัฐชัย จงอุดลฤกษ์
ผู้จัดการด้านฝ่ายขายบริษัท PacRim Education
และวิทยากรคุณยุวเรศ ภูมิวัฒน์ และทีมงานPacrimทุกท่านอย่างยิ่ง