Home / กิจกรรมของโรงเรียน / กิจกรรมเวียนเทียน วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

กิจกรรมเวียนเทียน วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

โรงเรียนสาธิตบางนา จัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนสาธิตบางนา