Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา ป.3 -ป.5 ร่วมกิจกรรมค่ายศิลปะ Art Camp ภาคฤดูร้อน

ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา ป.3 -ป.5 ร่วมกิจกรรมค่ายศิลปะ Art Camp ภาคฤดูร้อน

ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา ป.3 -ป.5 ร่วมกิจกรรมค่ายศิลปะ Art Camp ภาคฤดูร้อน ที่สร้างเสริมประสบการณ์ และเข้าไปเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย ณ สวนหลวง ร. 9 วันที่ 8-10 มีนาคม 2561
สอบถามรายละเอียด 085-950-4059 ครูลม