Home / คนเก่งสาธิตบางนา / ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอภิชญา วิวัฒน์ภัทรกุลหรือน้องแอล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กับรางวัล 2nd runner up การแข่งขัน Thailand Public Speaking Compettition การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอภิชญา วิวัฒน์ภัทรกุลหรือน้องแอล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กับรางวัล 2nd runner up การแข่งขัน Thailand Public Speaking Compettition การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอภิชญา วิวัฒน์ภัทรกุลหรือน้องแอล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กับรางวัล 2nd runner up การแข่งขัน Thailand Public Speaking Compettition การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ ของเยาวชนอายุระหว่าง 16-21 ปี เพื่อค้นหาตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขัน World public speaking ที่อังกฤษ การแข่งขันนี้เปิดให้นักเรียนระดับมัธยมปลายจนถึงมหาวิทยาลัยเข้าแข่งขัน มีเยาวชนจากทั่วประเทศจากสถาบันชั้นนำต่างๆ รวมถึงโรงเรียนนานาชาติเข้าแข่งขัน มีการคัดเลือกเป็นรอบๆ จนถึง 10 คนสุดท้าย และ 3 คนสุดท้าย ซึ่งแอลติดรางวัล 1 ใน 3 อย่างต่อเนื่องมาตลอด 3 ปี ถึงในวันนี้ แอลจะยังไม่ได้รับรางวัลชนะเลิศ แต่ครูก็ภูมิใจ ที่แอลมีความพยายามอย่างต่อเนื่อง ครูเชื่อว่า #ความพยายามสำคัญกว่าชัยชนะ ปีหน้าแอลจะเข้าเป็นนิสิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แล้ว ถ้าแอลยังพยายามและเดินตามจุดมุ่งหมายในใจ ครูทุกคนจะเป็นกำลังใจและพร้อมสนับสนุนตลอดไปนะคะ 😍😍

Clip การพูดแข่งขันมาแล้วค่ะ