Home / เกี่ยวกับโรงเรียน / คณะครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัด พิษณุโลก มาศึกษาดูงานแนวทางการเรียนการสอนหัวข้อหลักสูตร 7 Habits

คณะครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัด พิษณุโลก มาศึกษาดูงานแนวทางการเรียนการสอนหัวข้อหลักสูตร 7 Habits

คณะครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัด พิษณุโลก มาศึกษาดูงานแนวทางการเรียนการสอนหัวข้อหลักสูตร 7 Habits ที่ โรงเรียนสาธิตบางนา