Home / กิจกรรมของโรงเรียน / ครูอบรม คณิตศาสตร์ญี่่ปุ่น

ครูอบรม คณิตศาสตร์ญี่่ปุ่น

โรงเรียนสาธิตบางนา คณะครูผู้บริหาร เข้าร่วมอบรมการบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญคณิตศาสตรศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นและไทย ในวันที่ 30-31 มีนาคม 2562 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น