Home / กิจกรรมของโรงเรียน / คุณหมอพญ.ปิยนุช ธนชยานนท์ มาบรรยายความรู้เรื่อง ไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

คุณหมอพญ.ปิยนุช ธนชยานนท์ มาบรรยายความรู้เรื่อง ไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

การบรรยายโดย คุณหมอพญ.ปิยนุช ธนชยานนท์ จากร.พ.จุฬารัตน์3 มาบรรยายความรู้เรื่อง ไข้หวัดใหญ่ กับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ได้ 4 สายพันธุ์ ณ โรงเรียนสาธิตบางนา