Home / เกี่ยวกับโรงเรียน / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน

วันนี้โรงเรียนสาธิตบางนาได้มีโอกาสต้อนรับอาจารย์และนิสิตระดับปริญญาตรี จากคณะครุศาสตร์. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตบางนา (ปีนี้เป็นครั้งที่สอง หลังจากอาจารย์พานิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมาแล้วเมื่อภาคเรียนที่ผ่านมา) ขออนุญาตลงคำพูดจากท่านอาจารย์นะคะ Gift Charinee

“วันนี้เป็นวันแรกที่เห็นว่านิสิตเครื่องสตาร์ทติดแล้ว แววตาเป็นประกายมากค่ะ 😍 พอขึ้นรถมา นิสิตบอกว่า อ.คะ หนูชอบโรงเรียนนี้มากค่ะ อีกคนบอกหนูอยากมาเป็นครูที่นี่ค่ะ” ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่จะเข้ามาสู่วิถีครูในอนาคตนะคะ

#โรงเรียนผู้นำแห่งอนาคต