Home / รอบรั้วโรงเรียน / ซูเปอร์จิ๋ว แมกกาซีน’ เจอหนึ่งโครงงานที่น่าสนใจ คือโครงงานอัญชันที่รัก ของเด็กๆ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

ซูเปอร์จิ๋ว แมกกาซีน’ เจอหนึ่งโครงงานที่น่าสนใจ คือโครงงานอัญชันที่รัก ของเด็กๆ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

ก่อนบ๊ายบายโรงเรียน เพื่อไปสนุกกับวันปิดเทอม เด็กๆ ชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสาธิตบางนา ก็รวมตัวกันนำเสนอโครงงานจบภาคเรียนที่ 1 ผ่านกิจกรรม Leadership & Project Day ซึ่งเปิดโอกาสให้เด็กๆ แต่ละห้องช่วยกันค้นคว้าเรื่องราวที่ตัวเองสนใจ แล้วลงมือทำได้อย่างอิสระ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา ผ่านกระบวนการเรียนการสอนจากหลักสูตร The Leader in Me และ 7 Habits หรือ 7 อุปนิสัยต่างๆ ที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเริ่มต้นจากภายในตัวเรา (ความคิด ความรู้สึก) สู่ภายนอกตัวเรา (พฤติกรรม)

‘ซูเปอร์จิ๋ว แมกกาซีน’ เจอหนึ่งโครงงานที่น่าสนใจ คือโครงงานอัญชันที่รัก ของเด็กๆ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ซึ่งนำอัญชันมาแก้ปัญหาไข้หวัดในโรงเรียน

#ซูเปอร์จิ๋วแมกกาซีน
Satit Bangna School โรงเรียนสาธิตบางนา