Home / กิจกรรมของโรงเรียน / ดำเนินการอย่างต่อเนื่องกับมาตรการการป้องกันและยับยั้งโรคระบาดยอดฮิต

ดำเนินการอย่างต่อเนื่องกับมาตรการการป้องกันและยับยั้งโรคระบาดยอดฮิต

โรงเรียนสาธิตบางนายังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องกับมาตรการการป้องกันและยับยั้งโรคระบาดยอดฮิตในขณะนี้
(มือเท้าปาก Herpangina ไข้หวัดใหญ่หลายสายพันธุ์. และ RSV)
ขอบคุณท่านปลัดอบต.บางปลา พงษ์จรัส คู่วิรัตน์ ที่ส่งทีมสาธารณสุขร่วมพ่นฉีดคลอรีนฆ่าเชื้อโรค ขอบพระคุณทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ จากจุฬารัตน์ 3 และจากโรงพยาบาลเซ็นทรัลปาร์ค ที่เข้ามาให้ความรู้ ฉีดวัคซีน และตรวจคัดกรองนักเรียนเบื้องต้น ขอบพระคุณคุณครูและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ร่วมกันดูแลความสะอาดและร่วมกวดขันป้องกันให้กับนักเรียนทุกคน รวมถึงผู้ปกครองทุกคนที่ให้ความร่วมมือและช่วยกันดูแลนักเรียนตามมาตรการที่กำหนด
กิจกรรมเหล่านี้ยังคงทำอย่างต่อเนื่อง
โดยในวันศุกร์นี้จะมีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อในฝั่งประถมศึกษา
โรงเรียนจัดครูพยาบาลวิชาชีพประจำ และครูสาธารณสุขเพิ่มเติมดูแลทั้งฝ่ายอนุบาลและฝ่ายประถมศึกษาตลอดเวลา
และจะทำการตรวจสุขภาพและคัดกรองนักเรียนเบื้องต้นอีกครั้งโดยทีมพยาบาลจากเซ็นทรัลปาร์คในวันจันทร์ที่. 17 กรกฎาคมนี้นะคะ
สิ่งที่ทำทั่งหมดเพื่อดูแลนักเรียนที่รักของเราค่ะ