Home / กิจกรรมของโรงเรียน / ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์. จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์และโรงเรียนสาธิตราชภัฎอุดรธานี

ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์. จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์และโรงเรียนสาธิตราชภัฎอุดรธานี

วันนี้โรงเรียนสาธิตบางนา ได้มีโอกาสให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์. จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์และโรงเรียนสาธิตราชภัฎอุดรธานี ศึกษาดูงานกระบวนการพัฒนาครูด้วยชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ(PLC) ทั้งฝ่ายอนุบาล ประถม และมัธยมค่ะ

ก่อนกลับท่านอาจารย์บอกว่าเห็นพลังของครูที่นี่ และสังเกตเห็นดวงตาเป็นประกายเวลาที่พูดถึงเด็กๆ
ส่งต่อคำชมให้คุณครูทุกคนนะคะ
พวกเราเป็นทีมที่เข้มแข็งค่ะ ..
ขอบคุณคุณครูและบุคลากรทุกท่านด้วยนะคะ