Home / กิจกรรมของโรงเรียน / ทัศนศึกษาป.2 ท้องฟ้าจำลองที่กรุงเทพ

ทัศนศึกษาป.2 ท้องฟ้าจำลองที่กรุงเทพ

โรงเรียนสาธิตบางนา จัดทัศนศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ท้องฟ้าจำลองที่กรุงเทพ