Home / กิจกรรมของโรงเรียน / ทัศนศึกษาป.3 ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน

ทัศนศึกษาป.3 ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน

โรงเรียนสาธิตบางนา จัดทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน