Home / กิจกรรมของโรงเรียน / ทัศนศึกษา​ ม.2 พิพิธภัณฑ์​ตำร​วจ​แห่ง​ชาติ

ทัศนศึกษา​ ม.2 พิพิธภัณฑ์​ตำร​วจ​แห่ง​ชาติ

โรงเรียนสาธิตบางนา จัดทัศนศึกษา​ ม.2 ที่ พิพิธภัณฑ์​ตำร​วจ​แห่ง​ชาติ เพื่อศุึกษา”พิพิธภัณฑ์ตำรวจ” ที่ก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2473 โดยให้ขึ้นกับ กรมตำรวจภูบาล มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวม วัตถุของกลาง ที่คนร้ายใช้ในการกระทำความผิดทุกชนิด และเพื่อให้ข้าราชการตำรวจหรือพนักงานสอบสวนใช้ศึกษาค้นคว้า ครั้นเมื่อเก็บรวบรวมวัตถุเพิ่มมากขึ้น จึงได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ตำรวจ โดยพิพิธภัณฑ์ย้ายสถานที่ตั้งมาหลายครั้ง อาทิ โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน กรมตำรวจ จนถึงพื้นที่วังปารุสกวันในปัจจุบัน