Home / กิจกรรมของโรงเรียน / ทัศนศึกษา ป.1 ที่ วัดบางโฉลงใน

ทัศนศึกษา ป.1 ที่ วัดบางโฉลงใน

โรงเรียนสาธิตบางนา จัดทัศนศึกษา ที่วัดบางโฉลงใน ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในเขตอำเภอบางพลี ไม่มีหลักฐานแสดงวัน เดือน ปี ที่ก่อสร้าง จากหลักฐานที่สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติบันทึกไว้ว่า วัดได้ถูกสร้างขึ้นในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยา ประมาณปี พ.ศ.๒๓๐๑ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๙ ภายในอุโบสถหลังเก่า ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย เป็นพระประธาน ๒ องค์ นอกจากนี้ยังมีหลวงพ่อเพชร และหลวงพ่อสำริด ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดมาช้านาน นอกจากนี้ยังมีพระเจดีย์ซึ่งได้สร้างคู่มากับอุโบสถหลังเก่า อายุประมาณ ๒๐๐ ปี อีก ๑ องค์