Home / กิจกรรมของโรงเรียน / ทัศนศึกษา ป.4 ป่าในกรุง

ทัศนศึกษา ป.4 ป่าในกรุง

โรงเรียนสาธิตบางนา จัดทัศนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 
สถานที่ป่าในกรุง ซึ่งเป็นโครงการการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในที่ดินของ ปตท. โดยการนำพื้นที่รกร้างกว่า 12 ไร่ บนถนนสุขาภิบาล 2 เขตประเวศ พลิกฟื้นขึ้นโดยจัดสรรสัดส่วนที่ดิน 75% เป็นพื้นที่ปลูกป่านิเวศที่สมบูรณ์ รวมถึงจำลองป่ากรุงเทพฯ ในอดีตที่มีความหลากหลายของพันธุ์ไม้ดั้งเดิมและพันธุ์ไม้หายากกว่า 250 ชนิด พื้นที่แหล่งน้ำ 10% และพื้นที่อาคารเพื่อการเรียนรู้ 15% ซึ่งจะเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้ชาวกรุงได้ตระหนักและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนตลอดไป