Home / กิจกรรมของโรงเรียน / ทัศนศึกษา ป. 5

ทัศนศึกษา ป. 5

โรงเรียนสาธิตบางนา จัดทัศนศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ หอศิลปวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร