Home / กิจกรรมของโรงเรียน / ทัศนศึกษา สวนสัตว์เขาเขียว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ทัศนศึกษา สวนสัตว์เขาเขียว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1