Home / กิจกรรมของโรงเรียน / ทัศนศึกษา สวนสัตว์เขาเขียว จังหวัดชลบุรี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 6

ทัศนศึกษา สวนสัตว์เขาเขียว จังหวัดชลบุรี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 6