Home / คนเก่งสาธิตบางนา / นางสาวปภาดี สุขแนบ ได้รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขัน เทนนิส 100 พลัส

นางสาวปภาดี สุขแนบ ได้รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขัน เทนนิส 100 พลัส

นางสาวปภาดี สุขแนบ ได้ครองตำแหน่ง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 18 ปี ในการแข่งขัน เทนนิส 100 พลัส – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ