Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประชุมร่วมกันในการจัดเตรียมเปิดหลักสูตร EP

ประชุมร่วมกันในการจัดเตรียมเปิดหลักสูตร EP

โรงเรียนสาธิตบางนา ร่วมกับ EF Education First ประชุมร่วมกันในการจัดเตรียมเปิดหลักสูตร EP ของโรงเรียนสาธิตบางนาในปีการศึกษา 2563 โดยพิจารณาข้อมูลด้านหลักสูตร และกิจกรรม นำโดยนายภาคินัย สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตบางนา และฝ่ายบริหารของโรงเรียนร่วมกับผู้บริหารระดับสูง โดย Daniel Lo ของEF Education First