Home / เกี่ยวกับโรงเรียน / ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 20

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 20

ในนามของคณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนสาธิตบางนาขอแสดงความยินดี กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ในโอกาสสำเร็จการศึกษาครูขออวยพรให้นักเรียนประสบความสำเร็จในชีวิตมีอนาคตที่ดีและเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป

ในนามของคณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนสาธิตบางนาขอแสดงความยินดี กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562…

โพสต์โดย Satit Bangna School โรงเรียนสาธิตบางนา เมื่อ วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2020