Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ผู้จัดการฝ่าย และทีมสนับสนุนได้รับการอบรม 7 habits

ผู้จัดการฝ่าย และทีมสนับสนุนได้รับการอบรม 7 habits

ผู้จัดการฝ่าย และทีมสนับสนุนได้รับการอบรม 7 habits โดยวิทยากรจาก แพคริม (คุณสฤษฏ์ หล่อเทียนชัย / Sarit Lorthienchai) เพื่อเป็นการทบทวนและช่วยในการขับเคลื่อน The leader in me และส่งเสริมภาวะผู้นำในตัวฉันให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
#โรงเรียนผู้นำแห่งอนาคต