Home / กิจกรรมของโรงเรียน / พิธีการร่วมส่งผู้อำนวยการโรงเรียนในกิจกรรมด้วยรักและผูกพัน

พิธีการร่วมส่งผู้อำนวยการโรงเรียนในกิจกรรมด้วยรักและผูกพัน

โรงเรียนสาธิตบางนา จัดพิธีการร่วมส่งผู้อำนวยการโรงเรียน(ดร.นาฏฤดี จิตรังสรรค์)ในกิจกรรมด้วยรักและผูกพัน