Home / คนเก่งสาธิตบางนา / มอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย

มอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย

โรงเรียนสาธิตบางนา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รางวัล ในการเข้าร่วมการแข่งขัน โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ราชกาลที่ 9 ครั้งที่ 10 ระดับภาค ประจำปี พ.ศ. 2561