Home / คนเก่งสาธิตบางนา / มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนตัวแทนที่ถ่ายโฆษณาแบรนด์ stomper

มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนตัวแทนที่ถ่ายโฆษณาแบรนด์ stomper

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตบางนา (นายภาคินัย สุนทรวิภาต) ได้มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่เข้าร่วมเป็นนักแสดงตัวประกอบ (Extra) รองเท้านักเรียนแบรนด์
Stomper จากบริษัท มาหาเฮียทูไนท์ จำกัด ณ วันที่29-30 มิถุนายน 2562 โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วม 30 คน