Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / มอบเกียรติบัตรให้ลูกเสือที่กระโดดร่มภาคพื้นดิน 34 ฟุต

มอบเกียรติบัตรให้ลูกเสือที่กระโดดร่มภาคพื้นดิน 34 ฟุต

โรงเรียนสาธิตบางนา มอบเกียรติบัตรให้กับลูกเสือที่ได้ทำการกระโดดร่มภาคพื้นดิน 34 ฟุต ที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก