Home / เกี่ยวกับโรงเรียน / มอบเกียรติบัตร SUKEN THAILAND ครั้งที่ 4

มอบเกียรติบัตร SUKEN THAILAND ครั้งที่ 4

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตบางนา ได้มอบเกียรติบัตร แสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ 1. ดญ. ธิดารัตน์ ซื่อ 2. ดช. ปัณภัทร สาเหล้ 3. ดญ. ชนิกานต์ วงศ์รัตนะ ที่ทำคะแนนสอบได้ 100 คะแนน ในการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 4 SUKEN THAILAND

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตบางนาได้มอบเกียรติบัตร แสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้1. ดญ. ธิดารัตน์ ซื่อ2….

โพสต์โดย Satit Bangna School โรงเรียนสาธิตบางนา เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2020