Home / คนเก่งสาธิตบางนา / มอบใบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีจิตสาธารณะ

มอบใบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีจิตสาธารณะ

ผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตบางนา (นายภาคินัย สุนทรวิภาต) มอบใบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีจิตสาธารณะ ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยากไร้ ผ่านโครงการ The Heart of Giving ของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย