Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยขอบคุณโรงเรียนสาธิตบางนา

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยขอบคุณโรงเรียนสาธิตบางนา

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยขอบคุณ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียน 
โรงเรียนสาธิตบางนา เข้าร่วมโครงการ The Heart of Giving และร่วมบริจาคเงิน จำนวน 25,368 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการ มื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม ช่วยให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากพื้นที่ดำเนินงาน ใน 15 อำเภอ 12 จังหวัด ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ของประเทศไทย ได้รับประทานมื้อเช้าทุกวันตามหลักโภชนาการ ทำให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีพัฒนาการที่ดีขึ้นทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ทำให้เด็กมีความพร้อมในการเรียนหนังสือ และทำกิจกรรมต่างๆในแต่ล่ะวัน