Home / คนเก่งสาธิตบางนา / รางวัลเด็กฟิต พิชิตฝัน ครั้งที่ 3

รางวัลเด็กฟิต พิชิตฝัน ครั้งที่ 3

โรงเรียนสาธิตบางนา มอบ รางวัลเด็กฟิต พิชิตฝัน ครั้งที่ 3 ให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขัน