Home / คนเก่งสาธิตบางนา /  ร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายกฤต ยิ้มเยื้อน

 ร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายกฤต ยิ้มเยื้อน

ร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายกฤต ยิ้มเยื้อน ได้รับรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งเดี่ยว ฆ้องวงใหญ่ ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล