Home / กิจกรรมของโรงเรียน / วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

โรงเรียนสาธิตบางนา จัดพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ในปีนี้ตรงกับวันอังคาร ที่2 เมษายน 2562 ทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา

ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ ทรงมีพระวรกายและพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและบุคลากรโรงเรียนสาธิตบางนา

ซึ่งในวันพรุ่งนี้ทางโรงเรียนสาธิตบางนา จะจัดกิจกรรมพิธีลงนามและถวายพระพร ณ ใต้โถงตึก2 ฝ่ายมัธยมศึกษาขอให้นักเรียนที่เรียนSummer และคณะครูทุกท่านร่วมแต่งกายสวมเสื้อสีม่วงมาร่วมกิจกรรมด้วยค่ะ