Home / เกี่ยวกับโรงเรียน / วันสถาปนาลูกเสือ

วันสถาปนาลูกเสือ

โรงเรียนสาธิตบางนา จัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ ในวันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2562 เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยให้พัฒนารุ่งเรือง มาจวบจนทุกวันนี้ ทางราชการจึงกำหนดให้ทุกวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็น “วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ” หรือ “วันลูกเสือ” โดยกิจกรรมจะมีการตั้งขบวนเดินสวนสนาม และการบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ