Home / กิจกรรมของโรงเรียน / วิทยาศาสตร์ ป.5 เรื่องแรง (ครูปิ๊กสอน)

วิทยาศาสตร์ ป.5 เรื่องแรง (ครูปิ๊กสอน)

รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง แรง สอนโดยครูปิ๊ก