Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สัมมนาวิธีการรับมือลูกก้าวสู่วัยรุ่น

สัมมนาวิธีการรับมือลูกก้าวสู่วัยรุ่น

โรงเรียนสาธิตบางนา จัดสัมมนาผู้ปกครองนักเรียน เรื่อง วิธีการรับมือลูกก้าวสู่วัยรุ่น โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่น)