Home / กิจกรรมของโรงเรียน / เข้าร่วมชุมนุม ลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ

เข้าร่วมชุมนุม ลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ

โรงเรียนสาธิตบางนา นำลูกเสือเข้าร่วมชุมนุม ลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 3 ถึง 7 มิถุนายน 2562 ณ ค่ายธนะรัชต์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้อำนวยการนำของเยี่ยมค่ายเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแด่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือของโรงเรียนสาธิตบางนา ที่ได้ทำประโยชน์ เพื่อประเทศชาติและสถาบันอันสูงสุดของประเทศ