Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / เจ้าหน้าที่บริษัทแพคริม จากประเทศอินเดียมาเยี่ยมชมโรงเรียน

เจ้าหน้าที่บริษัทแพคริม จากประเทศอินเดียมาเยี่ยมชมโรงเรียน

เจ้าหน้าที่บริษัทแพคริม จากประเทศอินเดียมาเยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตบางนา พร้อมได้ให้แนวการสอนโดยผ่านกระบวนการแบบพหุปัญญา และบูรณาการเข้ากับ 7 habits