Home / คนเก่งสาธิตบางนา / เด็กชายฐปนัท ธรรมมานอก ได้ เข้าร่วมการแข่งขัน ในการแข่งขัน TKD.S.ONE2 2017 รุ่น ยุวชน 7-8 ปี ชาย E 31-34 กก.

เด็กชายฐปนัท ธรรมมานอก ได้ เข้าร่วมการแข่งขัน ในการแข่งขัน TKD.S.ONE2 2017 รุ่น ยุวชน 7-8 ปี ชาย E 31-34 กก.

โรงเรียนสาธิตบางนาร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายฐปนัท ธรรมมานอก ได้ เข้าร่วมการแข่งขัน ในการแข่งขัน TKD.S.ONE2 2017  รุ่น ยุวชน 7-8 ปี ชาย E 31-34 กก.