Home / เกี่ยวกับโรงเรียน / เด็กประพฤติดีมีคุณธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลอื่น

เด็กประพฤติดีมีคุณธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลอื่น

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตบางนา ได้มอบเกียรติบัตร ให้แด่ นางสาวดลพร พุ่มพวง ม.๕/๑ โดยได้รับการคัดเลือก…

โพสต์โดย Satit Bangna School โรงเรียนสาธิตบางนา เมื่อ วันอังคารที่ 28 มกราคม 2020