Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / โครงการตรวจสุขภาพหู

โครงการตรวจสุขภาพหู

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด จัดโครงการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน และสนับสนุนเครื่องช่วยฟังให้กับผู้สูญเสียการได้ยิน ระดับหูตึงมาก – ระดับรุนแรงมาก ในชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปี 2562 โดยโครงการดังกล่าว จัดขึ้นฟรี